آزمون رشدی حرکتی لینکلن اوزرتسکی

آزمون رشدی حرکتی لینکلن اوزرتسکی

به منظور ارزیابی توانایی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم سنین ۵ تا ۱۴ ساله می توان از آزمون رشدی حرکتی لینکلن اوزرتسکی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ ماده می‌باشد که از پژوهش معتبر اوزرتسکی (۱۹۲۳) استخراج شده‌اند. از ۳۶ سؤال این آزمون، ۲۱ سؤال، سرعت انگشت و تردستی را ارزیابی میکند. هفت سؤال به آزمونهای تعادل بدن مربوط میشود و هشت سؤال دیگر هم در میان سایر مقوله تقسیم شده اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.