شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان IIEF – روزن و همکاران (۱۹۹۷)

شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان IIEF – روزن و همکاران (۱۹۹۷)

عملکرد جنسی: تمایلات جنسی بخشی از زندگی انسان است و عملکرد جنسی سالم در ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد و خانواده آنها نقش به سزایی دارد. در روانپزشکی اختلالات کارکرد جنسی به عنوان اختلال میل، تحریک جنسی، ارگاسم و انزال تعریف می‌شود که ناشی از عوامل چندگانه آناتومیکی، فیزیولوژیکی طبی و روانشناسی است و می‌تواند سبب ناراحتی شدید فردی شده و بر کیفیت زندگی و ارتباطات میان فردی اثر بگذارد. اختلال عملکرد جنسی در مردان، به عدم توانایی در رسیدن به رابطه رضایت بخش جنسی گفته می‌شود که ممکن است ناشی از ناکافی بودن نعوظ، اشکال در ریخته شدن مایع منی به مجرای پروستاتیک یا اشکال در انزال باشد.

به منظور سنجش عملکرد نعوظ مردان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد کار کرد نعوظ، کارکرد اوج لذت جنسی، میل جنسی، رضایتمندی از تماس جنسی و رضایتمندی همه جانبه می‌باشد که از پژوهش معتبر روزن و همکارانش (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.