شاخص کیفیت زندگی در بیماریهای پوستی DLQI – فینلی و خان (۱۹۹۴)

شاخص کیفیت زندگی در بیماریهای پوستی DLQI – فینلی و خان (۱۹۹۴)

طی دهه‌های اخیر، ارزیابی کیفیت زندگی بیماران از جمله مبتلایان به بیماری‌های پوست، به صورت فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. اولین و مهم‌ترین تغییر، ارزیابی بر پایه قضاوت بیمار به جای نظر پزشک بوده است. بر این اساس پرسش‌نامه‌های متعددی جهت ارزیابی کیفیت زندگی در افراد سالم و بیمار تهیه شده است. یکی از آن‌ها که جهت ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران پوستی به کار می‌رود و بسیار مورد استفاده قرار گرفته است شاخص کیفیت زندگی در بیماریهای پوستی یا DLQI  نام دارد. این پرسش‌نامه بر اساس مصاحبه‌ی انجام شده با بیمار تکمیل خواهد شد. این پرسشنامه توسط فینلی و خان در سال ۱۹۹۴ طراحی شده است. DLQI تا کنون برای بررسی کیفیت زندگی در ۳۶ بیماری پوستی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است اما بیشترین استفاده محققین از این پرسش‌نامه، جهت بررسی کیفیت زندگی در پسوریازیس بوده است.

شاخص کیفیت زندگی در بیماریهای پوستی DLQI یک پرسش‌نامه‌‌ی ۱۰ سؤالی می‌باشد که سؤالات آن در مورد فعالیت‌های روزانه‌ی بیمار، کار یا تحصیل، روابط شخصی و درمان وی می‌باشد. این پرسشنامه برای بالغین بالای ۱۶ سال طراحی شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.