فرم کوتاه پرسشنامه دیسترس قاعدگی (MMDQ) – رادولف موس (۱۹۶۸)

فرم کوتاه پرسشنامه دیسترس قاعدگی (MMDQ) – رادولف موس (۱۹۶۸)

دیسترس قاعدگی: واژه dysmenorrhea از زبان یونانی گرفته شده و از زیر واژه dys به معنی سخت، مشکل و غیر نرمال، meno به معنی ماه و rrhea به معنی جریان تشکیل شده است و در مجموع به معنی جریان سخت ماهانه است و برای توصیف وجود مشکل در طی خونریزی قاعدگی به کار می رود دیسمنوره را می توان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد . دیسمنوره اولیه به کرمپ های دردناک در محل رحم در طول قاعدگی گفته می شود که در غیاب پاتولوژی قابل تشخیص مشاهده می شود و شکایت رایج ژنیکولوژیک است (ناهید و همکاران، ۲۰۰۹) و نیاز به درمان های پزشکی و اقدامات خودمراقبتی دارد. در آمریکا حدود ۴۰ % از زنان بزرگسال درد قاعدگی دارند که ۱۰ % از آنها ۳-۱ روز در هر ماه را در شرایط ناتوانی به سر می برند که ممکن است منجر به غیبت از کار و مدرسه شود و بیش از ۷۰ %از دختران ایرانی دیسمنوره را تجربه می کنند. دیسمنوره می تواند با علائمی مانند درد ناحیه تحتانی شکم، اسهال، عصبی بودن، ادم اندام ها، حالت تهوع، سردرد، سرگیجه، احساس خستگی و… همراه باشد.

به منظور ارزیابی شیوع دیسمنوره در زنان (دیسترس قاعدگی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رادولف موس (۱۹۶۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.