مقیاس رایگان خودآگاهی بلبین

مقیاس رایگان خودآگاهی بلبین

پرسشنامه خودآگاهی دکتر بلبین آزمونی است برای تیم‌سازی که در سراسر جهان به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون به عملکرد فرد و تیم کمک می‌کند. تست بلبین رفتار محور است و با ارائه یک زبان مشترک و رویکرد دوستانه، برای بهبود عملکرد افراد و تیم‌ها بسیار موثر است. در نسخه جدید تست بلبین ۷ سوال ۹ گزینه ای در نظر گرفته شده است. این به روز رسانی موجب یک تجزیه و تحلیل دقیق‌تر برای مشخص کردن نقش فرد در تیم شده است.هر کدام از این عوامل بیانگر نقش افراد در یک گروه می‌باشد. در نهایت شما می‌توانید با توجه به نقشتان در تیم، نقاط ضعف خود را کاهش و نقاط قوت خود را توسعه داده و به عملکرد بالایی در گروه برسید.