پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

ترفیعات خرده فروشی: ترفیعات به خلق آگاهی جمعی از فعالیت­ های خرده فروشی­ ها و احتمال افزایش پشتیبانی از آنان کمک می­ کند. از این رو استراتژی ترفیعاتی که به طور صحیحی تدوین شده است مشتریان خرده­ فروشی را جذب و موجب ایجاد ارزش ذهنی در آنها می­ شود. منظور از ترفیع، مجموعه ­ای از فعالیت­ های تشویقی شامل تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به اهداف برنامه فروش مورد استفاده قرار می­ گیرد. هنگام بررسی سیستمی شرکت­ ها باید همه فعالیت­ های ترفیعی به عنوان سیستم­ های فرعی در درون سیستم کل بازاریابی شناسایی شود. این عمل یعنی هماهنگ کردن فعالیت­ های نیروی فروش، برنامه­ های تبلیغاتی و دیگر فعالیت­ های تشویقی. متاسفانه در بسیاری از شرکت­ ها و سازمان­ های امروزی، این فعالیت ­ها به صورت جداگانه و انفرادی صورت می­ گیرد، برای مثال بین مدیریت تبلیغات و مدیریت فروش رقابت و برخوردهای غیرمنطقی دیده می­ شود. از لحاظ تئوری­ های اقتصادی، هدف اصلی ترفیعات عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی تقاضا و درآمد برای محصولات شرکت. به طور اساسی، ترفیعات یا ارتقا عبارت است از مجموعه فعالیت­ های اطلاع­ رسانی، ترغیب و اثرگذاری که این سه کاملا با هم مربوط­ اند.

به منظور سنجش و ارزیابی ترفیعات خرده فروشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تانگ و تان (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.