پرسشنامه رایگان قدرت ریسک

پرسشنامه رایگان قدرت ریسک

آیا می توانید ریسک کنید؟

مغز انسان مانند کامپیوتری است که به منظور پردازش اطلاعات محیط پیرامونش و قضاوت دربارۀ راهکارهایی که بیشترین شانس موفقیت را دارند، ساخته شده است.

یکی از ضروری ترین نیازهای موجودات برای حفظ بقا و موفقیت خود در این محیط پیچیده، سرعت در تصمیم گیری است.

البته برخی از موجودات برای پرهیز از تصمیم گیری های مهم و حیاتی، با پوشیدن زره از خود حمایت می کنند و بدین ترتیب با بی اعتنایی به متغیر بودن جهان پیرامونشان، آهسته و آرام به کار خویش می پردازند.

اگر قصد دارید مانند گورکن، خرچنگ یا لاک پشت باشید، خوشا به حال شما، اما موجوداتی که می خواهند با محیط پیرامون خود در تعامل باشند و یا حتی جهان را تسخیر کنند، این نوع جوشن فیزیکی  یا روانی مؤثر نخواهد بود.

به همین دلیل موجوداتی که در سطح بالاتری از هوش و ذکاوت قرار دارند و از جمله انسان، با تغییر محیط، بازی کردن، آزمون و خطا و خطر کردن، شور و شعف خاطر خود را فراهم می آورند.

انسان بیش از همۀ موجودات دست به خطر می زند. او حتی از ظرفیت فوق العاده ای برخوردار است تا از خطر کردن لذت ببرد. (هرگز نخواهیم دانست اما آیا موجودات دیگر نیز چنین ظرفیتی دارند یا خیر ). انسانها دوست دارند به کارهای خطر ناک دست بزنند.

مثلاً با سرعت رانندگی کنند، در ورزش های فوق العاده رقابت آمیز شرکت کنند و البته فعالیتهای فکری مخاطره آمیز مانند قمار دست بزنند. هیچ شخصی در جهان وجود ندارد که نتواند دست به خطر بزند و لااقل تا حدودی از آن لذت نبرد. زندگی، هر روز با مخاطراتی جلوه گر می شود : اگر در این صحنه بیش از اندازه دست به خطر بزنیم، با مشکل مواجه  خواهیم شد. اگر هم چشم بر این مخاطرات ببندیم، در سکون و ایستایی نابود خواهیم شد. شما تا چه اندازه می توانید دست به خطر بزنید. با تکمیل این پرسشنامه به این موضوع پی خواهید برد.

به منظور سنجش قدرت ریسک افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه می‌باشد که با اقتباس از کتاب Understanding Yourself استخراج شده‌ است.