پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

به اعتقاد آکر (۲۰۰۲) هویت برند، مجموعه ای منحصربفرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی با تداعی قوی و قدرتمند، مطلوب و منحصربفرد بیافرینند (کستلیک، ۲۰۰۸). هویت برند ویژگی های متمایز و پایدار برند است که اغلب دلالت بر وعده هایی که به مشتریان داده می شود، دارد.

به منظور سنجش هویت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ژو و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.