پرسشنامه وسواس مذهبی اخلاقی – آبرامووتیز و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه وسواس مذهبی اخلاقی – آبرامووتیز و همکاران (۲۰۰۲)

وسواس مذهبی اخلاقی پن: یک اختلال روانشناختی است که مشخصه اصلی آن وسواس یا احساس گناه بیمارگونه در کورد مسائل اخلاقی یا مذهبی است که اغلب با انجام اجباری اعمال اخلاقی یا مذهبی همراه بوده و بسیار ناراحت‌کننده و غیرسازشی است (ابراموویتز و همکاران، ۲۰۰۲). همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، وسواس مذهبی – اخلاقی برای روحانیون و دست‌اندرکاران مسائل دینی نیز چالش‌زاست. پولارد ، هندرست ، فرانک و مارگولیس (۱۹۸۹) دریافتند که تنها ۲۸ درصد جمعیت مبتلا به OCD برای رفع نشانه‌های خود به جستجوی کمک برمی‌آیند، و حدود نیمی از این افراد خواهان کمک، از یک فرد روحانی یا پزشک بدون تخصص در روانپزشکی یاری می‌جویند. مبتلایان به وسواس مذهبی – اخلاقی به دلیل محتوای مذهبی نشانه‌های خود به ممکن است احتمال بیشتری به افراد روحانی مراجعه کرده و ابراز دارند که مشکلاتشان مذهبی و یا اخلاقی است. به همین علّت، روحانیون در این مورد به خصوص با این وظیفه خطیر و دشوار روبرو هستند که باید با آن دسته از مشکلات مذهبی/ اخلاقی دست و پنجه نرم کنند که در اختلالات روانی ریشه دارند. تلاش برای پاسخگویی پرسش‌ها و برطرف ساختن تردیدهای افراد مبتلا به این اختلال اغلب راه به جایی نمی‌برد و تنها راه را برای تردیدهای تازه می‌گشاید.

به منظور بررسی وسواس مذهبی اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و دو عامل ترس از گناه و ترس از خدا می‌باشد که از پژوهش معتبر آبرامووتیز و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.