پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کودکان کیندل KINDL

پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کودکان کیندل KINDL

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کودکان مدرسه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ٧ حیطه جسمی، روحی، اعتماد به نفس، خانواده، دوستان، مدرسه و بیماری می‌باشد که از پژوهش معتبر راونز-سیبرر و بولینجر (۱۹۹۸)استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.