پرسشنامه تبلیغات شفاهی – گویت و دیگران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تبلیغات شفاهی – گویت و دیگران (۲۰۱۰)

تبلیغات شفاهی، گفتگو درمورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت هستند؛ این گفتگوها می تواند به صورت مکالمه‌های دوطرفه یا تنها توصیه‌ها و پیشنهادهای یک طرفه [...]
پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

به گفته گوماسون (1987) کیفیت ارتباط با مشتری، یک رابطه تعاملی کیفی بین مشتری و موسسه است و می تواند به رابطه طولانی مدت کمک کند، به طور کلی ادبیات بازاریابی نشان دهنده نقش اساسی رضایت، تعهد و [...]
پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

بازاریابی حسی: بازاریابی حسی در مورد چگونگی برانگیختن احساسات مخاطبان برای افزایش رغبت در آنان به خرید یک خدمت یا محصول است. امروزه احساسات نقش مهمی در بازاریابی دارد. در واقع هر محصول باید دارای [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – اولیور (۱۹۹۷)

پرسشنامه وفاداری مشتری – اولیور (۱۹۹۷)

وفاداری مشتری توسط اولیور (۱۹۹۷) به صورت زیر تعریف می­ شود: “وفاداری به یک تعهد قوی برای خریدد مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود، به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات [...]
پرسشنامه اعتماد مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

پرسشنامه اعتماد مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

اعتماد مشتري به شرکت به معناي آن است که وي باور دارد و احساس میکند که میتواند روي کسب مزایاي بلندمدت خدمات دریافت شده حساب کند (کرازبی و همکاران، 1990). اعتماد مشتري به شرکت همچنین می تواند به [...]
پرسشنامه پیشبرد فروش – بویل و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه پیشبرد فروش – بویل و همکاران (۲۰۱۳)

پيشبرد فروش يكي از ابزارهاي ارتباطي بازاريابي است (بويل و همكاران، 2013). پيشبرد فروش شامل محرك هاي كوتاه مدتي است كه براي تشويق خريداران به خريد يا فروش كالا يا خدمات استفاده مي شود. در حقيقت، [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

پرسشنامه رضایت مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

مطابق با اصول بازاریابی، رضایت مشتری آغازکننده ارتباط بین خریدار و فروشنده است. در ارتباطات درازمدت کیفیت ارتباطات درک شده و رضایت با یکدیگر ادغام می شوند و تشکیل رضایت ارتباط مند را می دهند. [...]