پرسشنامه ارتباطات اجتماعی – زبوف (۲۰۱۰)

پرسشنامه ارتباطات اجتماعی – زبوف (۲۰۱۰)

ارتباطات اجتماعی: ارتباطات اجتماعی به این معنی میباشد که افراد به منظور خاصی و برای رساندن پیامی مشخص به دیگران از طریق کانال هایی منظور خود را ارسال می کنند و به دو صورت کلامی و غیر کلامی می [...]
پرسشنامه عدالت اجتماعی – راسینسکی (۱۹۸۷)

پرسشنامه عدالت اجتماعی – راسینسکی (۱۹۸۷)

به منظور سنجش عدالت اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و 4 بعد فردگرایی اقتصادی، برابری، انصاف و نیاز می‌باشد که از پژوهش معتبر راسینسکی [...]
پرسشنامه سرمایه اجتماعی – اونیکس و بولن (۲۰۰۰)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی – اونیکس و بولن (۲۰۰۰)

سرمایۀ اجتماعی دربرگیرندۀ روابطی بین مردم است که به‌‎نوعی کنش را تسهیل می‌کنند. این سرمایه تا حدی ناملموس است؛ زیرا دربرگیرندۀ روابط شخصی است. سرمایۀ اجتماعی می‌‍تواند در سطح فردی و درون‌گروهی و [...]
پرسشنامه نگرش های زیست محیطی – دانلپ (۲۰۰۰)

پرسشنامه نگرش های زیست محیطی – دانلپ (۲۰۰۰)

نگرش ­ها را می­ توان گونه ­ای از سیستم ­های پیچیده و منظم عقیدتی دانست که انسان­ها را به طور ذاتی آماده انجام واکنش­های رفتاری خاص می­ نماید و تمامی ابعاد رفتار بشر را تحت تاثیر قرار می ­دهد. [...]
پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

مسئولیت پذیری احساس عملی در بکارگیری توانایی ها و انجام کوشش ها در تطابق و سازگاری با مردم است که عدم پذیرش آن، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیت های اجتماعی تلقی میگردد (گلن و نلسون، 1988). بر اساس [...]
پرسشنامه اضطراب اجتماعی – لیبوویتز (۱۹۸۷)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی – لیبوویتز (۱۹۸۷)

در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیص آماری اختلال‌های روانی DSM-IV-TR اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت‌های اجتماعی است که در آن مورد ارزیابی قرار گرفتن و یا تماس [...]
پرسشنامه رایگان جسارت اجتماعی

پرسشنامه رایگان جسارت اجتماعی

این یک تست خودشناسی است که شما می‌توانید با پاسخ دادن به سوالات خود را محک زده و بدانید که چقدر جسارت دارید؟ جسارت به معنای پر رویی و گستاخی نیست و حتی به معنی اعتماد به نفس بالا هم نیست! بلکه [...]
پرسشنامه رایگان قدرت ارتباطات

پرسشنامه رایگان قدرت ارتباطات

به منظور ارزیابی وضعیت روابط اجتماعی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت می باشد.