پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

هوش مالی: هوش مالی ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر و مجموعه ای از تکنیک ها و تکنولوژی هایی است که داده های مالی و تجاری را جمع آوری و تحلیل می کند تا تصمیم سازی بهبود یابد. همچنین آن یک فلسفه و ابزار [...]
پرسشنامه ریسک بازار سرمایه – فواکه (۱۳۹۲)

پرسشنامه ریسک بازار سرمایه – فواکه (۱۳۹۲)

ریسک بازار سرمایه: ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایه­ گذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب واحد پول یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت [...]
پرسشنامه سیستم نوین بانکداری – انگوژن (۲۰۰۶)

پرسشنامه سیستم نوین بانکداری – انگوژن (۲۰۰۶)

سیستم نوین بانکداری: بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند [...]
پرسشنامه عملکرد مالی – جیمز و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه عملکرد مالی – جیمز و همکاران (۲۰۰۶)

عملکرد مالی: مفهوم عملکرد مالی به جریان های ورودی و خروجی وجه نقد اشاره می‌کند. عملکرد سازمانی عبارتست از معیارهای بیرونی اثربخشی یک سازمان که سه حوزه کلی را در بر می‌گیرد. عملکرد مالی (سود، [...]