پرسشنامه عملکرد مالی – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد مالی – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور بررسی عملکرد بازار شرکت می توان از پرسشنامه یانگ و همکاران (2011) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می باشد. از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمة یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به [...]
پرسشنامه سودمندی درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

پرسشنامه سودمندی درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی سودمندی درک شده مشتریان از استفاده از خدمات بانکداری همراه می توان از پرسشنامه ای که توسط وسلز و درنان (2010) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد که با [...]
پرسشنامه ریسک درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

پرسشنامه ریسک درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی ریسک درک شده بانکداری همراه برای مشتریان می توان از پرسشنامه ای که توسط وسلز و درنان (2010) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می باشد که با طیف 5 گزینه ای [...]
پرسشنامه رایگان سواد مالی معین الدین (۱۳۹۰)

پرسشنامه رایگان سواد مالی معین الدین (۱۳۹۰)

سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن (معین الدین، 1390). لازمه داشتن یک استراتژی مالی مناسب در مدیریت سازمان و زندگی شخصی، [...]
پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

به منظور سنجش و ارزیابی ریسک پروژه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دیاکون (2004) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

به منظور سنجش و ارزیابی میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع آزمون های کنترل ریسک (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

به منظور بررسی میزان انگیزه در سرمایه‌گذاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه بوده و دارای ابعاد هزینه‌ها، کیفیت، تحویل محصولات و انعطاف‌پذیری می [...]