پرسشنامه رایگان قدرت رهبری

پرسشنامه رایگان قدرت رهبری

آیا قدرت رهبری دارید؟ سخن حکیمانه ای از قدیم وجود دارد مبنی بر اینکه " انسانها آزاد به دنیا می آیند و در آفرینش برابرند" و این کلام، نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. اما واقعیت امر این است که [...]
پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و سه بعد عدالت تعاملی، توزیعی و رویه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1391) [...]
پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

فرهنگ کار مجموعه رفتارهای درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است (اسمیت و نوبل، 2004). کلارک (2004) فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام کارها سخت کوشی و [...]
پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

محیط خدمت گرایی سازمان: محیط خدمت گرایی به عوامل سازمانی که خدمات به مشتریان ارایه می شود اشاره دارد که شامل فرهنگ و جو سازمان، رهبری، نحوه ی طراحی شغل، توانمندسازی کارکنان و پشتیبانی و تعهد [...]