پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یار براق (۱۹۸۵)

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یار براق (۱۹۸۵)

به منظور سنجش اثربخشی گروهی می توان از پرسشنامه اثربخشي گروهي فردمن و يار براق (1985) استفاده کرد. اين پرسشنامه هشت سؤال دارد و به بررسی ابعاد هشت‌گانة اثربخشي مي‌پردازد كه شامل ابعاد: اهداف، [...]
پرسشنامه انواع قدرت مدیریت

پرسشنامه انواع قدرت مدیریت

به منظور سنجش و ارزیابی انواع قدرت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که قدرت های هشت گانه قدرت پاداش، قدرت اجبار، قدرت مشروع، قدرت تخصص، قدرت [...]
پرسشنامه استراتژی های سیاسی

پرسشنامه استراتژی های سیاسی

به منظور سنجش و ارزیابی استراتژی های سیاسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر نیواستورم و دیویس (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی مهارت های اثرگذاری بر کارکنان

پرسشنامه بررسی مهارت های اثرگذاری بر کارکنان

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت‌های اثرگذاری بر کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر نیواستورم و دیویس (2002) استخراج شده‌اند.