پرسشنامه کارآفرینی سازمانی – چوپانی (۱۳۸۹)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی – چوپانی (۱۳۸۹)

تامپسون (2000) كارآفريني را فرايندي مي‌داند كه در آن بتوان با استفاده از خلاقيت، عضو جديد را همراه با  ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به كارگيري ديگر عوامل به وجود آورد. (چوپانی، [...]
پرسشنامه کارآفرینی گرایی – تاجدینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه کارآفرینی گرایی – تاجدینی (۲۰۱۰)

به منظور بررسی متغیر کارآفرینی گرایی می توان از پرسشنامه ۶ سوالی مورد استفاده در تحقیق تاجدینی (2010) که بر اساس مقیاس پنج سطحی لیکرت می باشد استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در [...]