پرسشنامه دشمنی مصرف کننده هافمن و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه دشمنی مصرف کننده هافمن و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش میزان دشمنی مصرف کننده در خرید محصول های خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه و خرده مقیاس های تهدید ادراک شده، نگرش های سیاسی مخالف، [...]
پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت (۲۰۰۰)

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت (۲۰۰۰)

به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و 2 خرده مقیاس خدمات شخصی و صلاحیت فنی می‌باشد که از پژوهش معتبر گیلبرت [...]
شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان ویوگن (۱۹۸۶)

شاخص پایداری اشتیاق مصرف کنندگان ویوگن (۱۹۸۶)

به منظور سنجش میزان اشتیاق مصرف کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ویوگن (1986) استخراج شده‌اند. از آنجایی که این [...]
پرسشنامه رایگان سنجش جذب مشتریان

پرسشنامه رایگان سنجش جذب مشتریان

به منظور سنجش و ارزیابی جذب مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد و طیف پاسخگویی آن 5 گزینه ای است.
پرسشنامه ادراک از برند لوکس – هانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه ادراک از برند لوکس – هانگ (۲۰۱۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک مشتریان از برند لوکس می‌توان از پرسشنامه‌ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه می‌باشد که از منبع معتبر هانگ (2011) استخراج شده‌اند و روایی و [...]