پرسشنامه رایگان اخلاق تحصیلی – گل پرور (۱۳۸۹)

پرسشنامه رایگان اخلاق تحصیلی – گل پرور (۱۳۸۹)

اخلاق تحصیلی به رعایت استانداردهای اخلاقی از جمله تکیه بر تلاش های شخصی نه دسترنج دیگران، دوری از تنبلی و توسط به شیوه های غیر اخلاقی در پشت سرگذاشتن تکالیف و امتحانات اطلاق می شود (گل پرور، ۱۳۸۹).
پرسشنامه رایگان درگیری تحصیلی – زرنگ (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان درگیری تحصیلی – زرنگ (۱۳۹۲)

اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی شده است، متخصصان تعلیم و تربیت تمایل دارند که درگیری تحصیلی را مساوی با درگیرشدن دانش‌آموزان در تکالیفی مانند حل مسئله و فعالیت‌هایی بدانند که منجر به توسعه‌ی [...]
پرسشنامه رضایت تحصیلی – هیوبنر (۲۰۰۱)

پرسشنامه رضایت تحصیلی – هیوبنر (۲۰۰۱)

به منظور سنجش رضایت تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هیوبنر (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]