پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت دانش شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 77 گویه و 4 بخش شکل­ گیری دانش، سازماندهی، کاربرد دانش و تبادل دانش می‌باشد که از [...]
پرسشنامه سرمایه فرهنگی – نوغانی (۱۳۸۶)

پرسشنامه سرمایه فرهنگی – نوغانی (۱۳۸۶)

سرمایه فرهنگی: از نظر بوردیو (1977) سرمایه‌ی فرهنگی، گرایش‌ها و عادات دیرپا است که در طی فرایند جامعه‌پذیری حاصل می‌شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمند مانند صلاحیت‌های تحصیلی و فرهیختگی را شامل [...]
پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

آموزش سیار: از تلفیق یادگیری الکترونیکی و رایانه های دستی سیار، شکل جدیدی از آموزش خلق شد که یادگیری از طریق تلفن همراه نام گذاری شد. تعاریف گوناگونی برای "آموزش سیار" ارائه شده است که برخی از [...]
پرسشنامه اشتیاق به آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه اشتیاق به آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

اشتیاق به آموزش سیار: اشتیاق تحصیلی یکی از پارادیم های جدیدی که ارزش ها و باورهای فراگیران را هدایت می کند تا به آمال و اهدافشان دسترسی پیدا کنند اشتیاق تحصیلی می باشد (پرومترز، 2006). این [...]