پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

به منظور سنجش وضعيت نظام مديريت عملکرد (P & M) بنگاههاي ايراني با رويکرد الگوي بلوغ قابليت منابع انساني (P-cmm) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و 5 [...]
پرسشنامۀ بهره وری نیروی انسانی شهسواری (۱۳۹۱)

پرسشنامۀ بهره وری نیروی انسانی شهسواری (۱۳۹۱)

به منظور بررسی بهره وری نیروی انسانی می توان از پرسشنامه طراحی شده توسط شهسواری (1391) استفاده کرد، این پرسشنامه دارای 26 سؤال است و هدف آن ارزیابی میزان بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان از ابعاد [...]
پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور تشخیص سبک ارزیابی عملکرد می توان از پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد سارا کوک (1395) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای دو قسمت و هر قسمت شامل 12 گویه است: قسمت یکم باید توسط مدیر/ رهبر تیم و [...]
پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور سنجش صلاحیت های مدیریت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد انتخاب تیم، تشکیل تیم، مدیریت اجرایی، توسعه تیم، روابط کاری، برنامه ریزی، [...]