پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

به منظور سنجش وضعيت نظام مديريت عملکرد (P & M) بنگاههاي ايراني با رويکرد الگوي بلوغ قابليت منابع انساني (P-cmm) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و 5 [...]
پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

آگاهي از ارزش به عنوان نگراني و حساسيت فرد براي پرداخت قيمتهاي پايينتر به شرط رعايت برخي از محدوديتهاي كيفيتي تعريف ميشود. بدين معني كه مصرفكننده آگاه از ارزش، تمايل به خريد محصولاتي دارد كه [...]
پرسشنامه رایگان تست فروید

پرسشنامه رایگان تست فروید

این تست 5 گویه ای روانشناسی توسط زیگموند فروید طراحی شده است. پاسخ هائی که شما می‌دهید، منعکس کننده احساسات نا خود آگاه شما می‌باشد. و به نحوی شخصیت پنهان شما را برایتان آشکار می‌کند. ترتیب [...]
پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه (۱۹۶۵)

پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه (۱۹۶۵)

این آزمون، دارای 99 سوال است. هر سؤال گاهی دو یا سه پاسخ را در خود جای داده است. سؤال‌ها به طور معمول، دو رفتار کاملاً متضاد را در بر می‌گیرد، اما گاهی رفتار سومی را که جنبه میانی دارد مطرح [...]
پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

در این پرسشنامه 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است. صحیح ترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید. اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی [...]