پرسشنامه اختلالات خواب – لینچ و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه اختلالات خواب – لینچ و همکاران (۲۰۰۳)

یکی از نیازهای اساسی انسان خواب می باشد به طوری که هر گونه اختلال در جریان آن علاوه بر ایجاد مشکلات روانی توانایی فرد را نیز کاهش می دهد. اختلال در الگوی خواب و بیداری افراد می تواند به نابسامانی [...]