پرسشنامه رایگان تست فروید

پرسشنامه رایگان تست فروید

این تست 5 گویه ای روانشناسی، توسط زیگموند فروید طراحی شده است. پاسخ هائی که شما می‌دهید، منعکس کننده احساسات نا خود آگاه شما می‌باشد. و به نحوی شخصیت پنهان شما را برایتان آشکار می‌کند. ترتیب [...]