پرسشنامه احساس گناه – کوگلر و جونز (۱۹۹۲)

پرسشنامه احساس گناه – کوگلر و جونز (۱۹۹۲)

احساس گناه به عنوان نوعی واکنش به سرپیچی از هنجارها و ارزش هایی که پیشینیان به ما یاد داده اند تعریف می‌شود که باعث از بین رفتن اعتماد بنفس فرد می‌شود. احساس گناه حسی ناخوشایند از پشیمانی یا [...]