پرسشنامه رفتار خرید – سلیم و عابدین (۲۰۱۱)

پرسشنامه رفتار خرید – سلیم و عابدین (۲۰۱۱)

رفتار خرید مصرف کنندگان: تصميم نهايي مصرف­ كننده با توجه ­به اكتساب، مصرف و خلاص شدن از كالاها، خدمات، زمان و نظرات بخش ­هاي مختلف تصميم­ گيري در يك دوره زماني مي­ باشد. در تعریفی دیگر می­ توان [...]