پرسشنامه رهبری معنوی – فرای (۲۰۰۳)

پرسشنامه رهبری معنوی – فرای (۲۰۰۳)

تئوری رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درونی توسعه یافته است که از چشم انداز‌، ایمان به هدف و ماموریت سازمان‌، علاقه به نوع دوستی و بقای معنویت ترکیب یافته است. هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای [...]
پرسشنامه رهبری هوشمند – سیدانمانلاکا (۲۰۰۲)

پرسشنامه رهبری هوشمند – سیدانمانلاکا (۲۰۰۲)

رهبری هوشمند یک تبادل نظر بین رهبر و پیروان در موقعیت خاص می باشد که به یاری همدیگر برای رسیدن به یک بینش مشترک به طور اثربخش فعالیت می کنند. این فرایند در یک سیستم و سازمان مشخص با ارزش ها و [...]