پرسشنامه میزان رقابت پذیری – پورتر (۱۹۹۹)

پرسشنامه میزان رقابت پذیری – پورتر (۱۹۹۹)

رقابت‌پذيري درجه‌اي است كه بر اساس آن توانمندي يك سازمان در توليد كالاها و خدمات در شرايط اقتصاد آزاد، سنجيده مي‌شود به گونه‌اي كه اين توليدات بتواند در بازارهاي بين‌المللي حضور پيدا كنند و به [...]