پرسشنامه تولید ناب – ویلیامز و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه تولید ناب – ویلیامز و همکاران (۲۰۰۲)

واژه ناب يا Lean در لغت به معنی لخم و بی‌چربی می‌باشد. اين اصطلاح بيانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبيات کشورهای مختلف برای هر شی يا چيزی که بدون بيهودگی و اضافات باشد، اين واژه به کار [...]