پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس (KMCS)

پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس (KMCS)

پدید آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری غیر طبیعی نیست. به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک، گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه بین زوجین روی دهد و یا اینکه نیازهای آن ها برآورده [...]