پرسشنامه نگرش های زیست محیطی – دانلپ (۲۰۰۰)

پرسشنامه نگرش های زیست محیطی – دانلپ (۲۰۰۰)

نگرش ­ها را می­ توان گونه ­ای از سیستم ­های پیچیده و منظم عقیدتی دانست که انسان­ها را به طور ذاتی آماده انجام واکنش­های رفتاری خاص می­ نماید و تمامی ابعاد رفتار بشر را تحت تاثیر قرار می ­دهد. [...]