پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی – هوپر (۱۹۹۲)

پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی – هوپر (۱۹۹۲)

اعتماد به نفس،‌ افكار و احساساتی است كه فرد درباره خویشتن دارد. به عبارت دیگر كسی كه احساس مثبتی نسبت به خود دارد از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است و بالعكس كه به این اعتماد به نفس در حیطه [...]