پرسشنامه بازارگرایی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه بازارگرایی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

بازارگرایی: در بازارهای بسیار رقابتی، همه واحدهای شرکت بایستی توجه خود را بر عملکرد مورد پسند مشتری متمرکز کنند. «جک ولش» - مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک - به کارکنان چنین توصیه می نماید. شرکت ها [...]
پرسشنامه بازارگرایی – نارور و اسلاتر (۱۹۹۰)

پرسشنامه بازارگرایی – نارور و اسلاتر (۱۹۹۰)

بازارگرایی: باتوجه به محیط پویا و عدم اطمینان نسبت به محیط کسب و کار کنونی، به کارگیری رویکرد بازارگرایی در جهت خلق ارزش افزوده برای مشتریان میتواند به عنوان یک مزیت برای سازمان ها به شمار بیاید [...]
پرسشنامه بازارگرایی – وانگ و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه بازارگرایی – وانگ و همکاران (۲۰۱۲)

بازارگرایی عبارت است از ایجاد راهبرد مشتري محور از طریق هماهنگ کردن تلاش هاي بین وظیف هاي براي رسیدن به هدف بلند مدت سازمان (لیاقت ورز، 1393). بازارگرايي ايجاد هوشمندي در سراسر سازمان در ارتباط [...]
پرسشنامه بازارگرایی – ورهیز و هارکر (۲۰۰۰)

پرسشنامه بازارگرایی – ورهیز و هارکر (۲۰۰۰)

بازارگرایی ایجاد هوشمندی در بازار و پاسخگویی به این هوشمندی بازار است. بازارگرایی در حقیقت نتیجه گرایش شرکت به مشتری، رقبا و هماهنگی بخش های آن می‌باشد، بازارمداري، عاملي است كه به شركت ها كمك مي [...]
پرسشنامه بازارگرایی – یوآن و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازارگرایی – یوآن و همکاران (۲۰۱۳)

بازارگرايي يکي از جنبه­ هاي فرهنگ سازماني است که در آن کارکنان بالاترين ارزش را به سود­آوري بنگاه و نگهداري مشتري از طريق ايجاد ارزش برتر مي­دهند. بازار­گرايي يک نوع هنجار رفتاري است که در سرتاسر [...]
پرسشنامه بازارگرایی – آلروبی (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازارگرایی – آلروبی (۲۰۱۳)

به گفته دراکر (1954) و لویت (1960) بازارگرایی یک عنصر مرکزی از یک فلسفه مدیریت است. اغلب ساختار بازارگرایی در قلب بازاریابی مدرن و موضوع تحقیق بسیاری بوده است. در دهه 1990 این موضوع به عنوان [...]
پرسشنامه بازارگرایی – احمد و اقبال (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازارگرایی – احمد و اقبال (۲۰۱۳)

بازارگرایی عبارت است از ایجاد آگاهی درباره ی بازار درکل سازمان جهت پیش بینی نیازهای جاری و آتی مشتریان، هدف انتشار این بینش در تمام واحد ها و پاسخگویی گسترده ی سازمانی به آن می باشد (تیلور و [...]