پرسشنامه فاصله ساختاری – بانون و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه فاصله ساختاری – بانون و همکاران (۲۰۱۲)

فاصله ساختاری به عنوان ساختار فیزیکی در سازمان تعریف می­شود، برای مثال فاصله فیزیکی میان رهبر و کارکنان. برای بهبود و اصلاح سازمانها اخیرا تلاشهای زیادی انجام شده است که عمدتاً حول موضوعاتی مانند [...]