پرسشنامه ترفیع (کمیت و کیفیت تبلیغات)- هوگس (۲۰۱۳)

پرسشنامه ترفیع (کمیت و کیفیت تبلیغات)- هوگس (۲۰۱۳)

منظور از ترفیع، مجموعه ­ای از فعالیت­های تشویقی شامل تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به اهداف برنامه فروش مورد استفاده قرار می­ گیرد. هنگام بررسی سیستمی شرکت­ها [...]