آزمون آدمک (ویژه کودکان) – گودیناف

آزمون آدمک (ویژه کودکان) – گودیناف

تجزیه و تحلیل آثار و ابداعات کودکان از جمله بازی ها، نوشته ها و نقاشی ها یکی از مهمترین روشهایی است که از دیرباز توجه روان شناسان را جلب کرده و در تحقیقات خود درباره کودکان از آنها استفاده می کنند. بسیاری از روان شناسان موفقیت فرد را در ترسیم نقاشی ها دال بر هوشمندی او دانسته اند و عقیده دارند که با مطالعه هر نقاشی در واقع می توان میزان رشد هوش کودک را به طور تقریب سنجید ولی همین محققین عکس این مطلب را تأئید نمی کنند یعنی عدم موفقیت در ترسیم یک شکل را لزوماً دلیل کم هوشی نمی دانند زیرا امکان دارد که این عدم موفقیت در ترسیم نقاشی به علت عوامل متعدد دیگری باشد.

تست آدمک از ساده ترین آزمونهای هوشی غیرکلامی است که در سال ۱۹۲۶ توسط خانم فلورانس گودیناف آمریکائی بوجود آمده. این آزمون مناسب برای کودکان ۳ تا ۱۳ ساله است اما بهترین زمان برای اجرای آن ۵ تا ۹ سالگی است.

 

راهنمای اجرای آزمون:

برای اجرای این تست پس از جلب اعتماد کودک یک ورق کاغذ سفید و یک مداد سیاه در اختیار کودک می گذاریم و به او می گوئیم:

“عکس یک آدم بکش، هرقدر می توانی کاملتر بکش”. دیگر هیچ توضیحی نمی دهیم.

 زمان تست مهم نیست ولی معمولاً بیشتر از ۵ تا ۱۰ دقیقه طول نمی کشد.

 به منظور تفسیر می توان از فایل زیر استفاده کرد: