آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال

آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال

آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال جهت سنجش ظرفیت حافظه فعال توسط دانیمن و کارپنتر (۱۹۸۰) ساخته شده است. آزمون فوق شامل ۲۷ جمله است که در شش بخش، از بخش دو جمله ای تا هفت جمله ای تقسیم و طبقه بندی شده است. ویژگی اصلی این آزمون سنجش همزمان دو بخش حافظه فعال (پردازش و اندوزش ) در ضمن انجام یک فعالیت ذهنی است.
در این آزمون از آزمودنی ها خواسته می شود تا در هر مرحله به یک رشته از جملات مختلف و نسبتا دشوار که برای آنها خوانده می شد، با دقت گوش داده سپس دو کار ذهنی (پردازش و اندوزش) را به طور همزمان و به ترتیب زیر انجام دهند: الف) معنی و مفهوم جملات بیان شده را به درستی تشخیص بدهند. ب) آخرین کلمه بیان شده در جملات را به خاطر بسپارند.
در ادامه می توانید این آزمون را به رایگان دریافت یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان