آزمون شخصیتی کرنل

آزمون شخصیتی کرنل

آزمون شخصیتی کرنل در ۱۰۱ سوال توسط کرنل تهیه و تنظیم شده است و هدف از ان ارزیابی شخصیت در افراد می باشد. جای خالی ابزاری برای سنجش سریع روان پزشکی و روان تنی افراد مختلف در شرایط متفاوت از مدت ها پیش احساس می شد. شاخص کُرنل به صورت مجموعه ای از سؤال های مربوط به علایم بیماری روان تنی و روان پزشکی اعصاب و روان تدوین شد. که به عنوان تاریخچۀ استاندارد شدۀ روان پزشکی و راهنمای مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر آن می تواند از نظر آماری افراد مبتلا به اختلالات شدید شخصیتی و روان تنی را از بقیه افراد جامعه متمایز سازد. این شاخص به عنوان مکمل مصاحبه طراحی گردید و نمی تواند جایگزین آن تلقی گردد مگر آنکه امکان مصاحبه وجود نداشته باشد. در ادامه می توانید این آزمون را مشاهده و یا دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان