آزمون هوشی آر.بی.کتل-مقیاس ۲

آزمون هوشی آر.بی.کتل-مقیاس ۲

آزمونهای وابسته به فرهنگ کتل برای سه سطح پیش بینی شده است:
مقیاس ۱٫ برای کودکان ۴ تا ۸ ساله، برای افراد عقب مانده ذهنی و بزرگسالانی که در بیمارستانهای روانی بستری هستند.
مقیاس ۲٫ برای کودکان ۸ تا ۱۳ سال، برای بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و برای اکثر کسانی که بیش از ۵۰ سال دارند.
مقیاس ۳٫ برای سطوح بالاتر از دیپلم، برای دانشگاهیان و بزرگسالان باهوش.
شما در ادامه می توانید مقیاس ۲ فرم AB را مشاهده و یا دریافت نمائید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان