ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد

ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد

به منظور ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از منبع اسنایدر و کاستیلو (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان