سیاهه استرس هری

سیاهه استرس هری

استرس پاسخ بدن به رویدادهای تهدید کننده و یک بخش بهنجار در زندگی است. بسیاری از رویدادهایی که اطراف ما رخ می دهند، مانند کار، شرایط اجتماعی و مسائل مالی، می توانند موجب استرس شوند. البته برخی از آنها مفیدند و ما را هوشیار، تحریک و برای جلوگیری از خطر آماده می کنند. اما استرس زیاد خطرناک است و وقتی ادامه پیدا کند و حل نشود، به فشار روانی منجر می شوند. فشار روانی تعادل درونی بدن را مختل می کند و ناراحتی های جسمی مانند سر درد، ناراحتی معده، بالا رفتن فشار خون، درد قفسه سینه، بد کارکردی جنسی و مشکلات خواب را در پی دارد. در نتیجه فشار روانی، مشکلات هیجانی (مانند افسردگی و دیگر اشکال اضطراب و نگرانی) نیز به وجود می آیند. تحقیقات نشان داده است، استرس می تواند علائم بیماری ها را نیز تشدید کند. وقتی سطح استرس افزایش می یابد سیستم عصبی سمپاتیک تحریک می شود و هورمون های استرس آزاد می شوند. این هورومون ها انرژی مضاعفی به ما می دهند و باعث می شوند فرد عصبی تر، ضربان قلب اون تندتر و تنفسش مشکل تر شود. اما استرس طولانی مدت مشکل زا است. وقتی هورمون های استرس بیش از حد فعالیت کنند، سیستم ایمنی را متوقف می کنند و به مشکلات جسمی و روان شناختی منجر می شوند. 

به منظور بررسی استرس می توان از سیاهه استرس هری استفاده کرد. سیاهه استرس هری توسط “اس.چاندران هری” در سال ۲۰۰۵ برای سنجش فشار روانی در موقعیت های مختلف زندگی تهیه شده است. این آزمون شامل ۶۶ عبارت است که به روش لیکرت نمره گذاری می شود. درصورتی که جمع نمرات بالاتر از ۱۵۰ باشد، فرد دچار تنش است و ضرورت دارد شرایط موجود زندگی خود را تغییر دهد و در صورتیکه مجموع کل نمرات فرد بالاتر از ۲۵۰ باشد حتماً مراجع باید تحت مراقبت تخصصی قرار گیرد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.