پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم ASSQ

پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم ASSQ

تست سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ توسط اهلر و گیلبرگ (۱۹۹۳) طراحی شده است، نمرات کمی مشخص می کند که فرد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا هست یا نه. بعد از اینکه پرسشنامه پر شد، نمرات جمع شده و کودکانی که نمره کلی آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، به عنوان اتیسم با عملکرد بالا انتخاب می شوند. این پرسشنامه توسط کاسه چی در دانشگاه علوم بهزیستی در سال ۱۳۹۰ هنجاریابی شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان