مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، ۱۳۹۰) ساخته شده است. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخیصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و دارای خرده مقیاس و زیر عامل نیست.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان