مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

به منظور بررسی تعویق دانشجویان در مواردی همچون نوشتن تکلیف، مطالعه برای امتحانات، تداوم در تکالیف خواندنی هفتگی و … می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد که دارای ۱۸ گویه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان