مقیاس بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان

مقیاس بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان

تشخیص کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز (S:S-CAARS) پرسشنامه ای است با پایایی و روایی مناسب شامل ۲۶ آیتم صفر تا سه امتیازی.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان