مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت

مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت

مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت توسط کریستوفر واز (۲۰۰۶) طراحی شده و متشکل از ۳۲ آیتم بوده و دارای چهار مؤلفه تسلط طلبی، عملکرد گزینی، عملکرد گریزی و اجتناب از تکلیف می‌باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان