مقیاس خود بخششی هارتلند (HFS)

مقیاس خود بخششی هارتلند (HFS)

مقیاس خود بخششی هارتلند (HFS) توسط تامپسون، اشنایدر، هافمن و همکاران در سال (۲۰۰۵) طراحی شد که ۷ گویه دارد و میزان گرایش به بخشش خود را در افراد با توجه به خود-گزارشی فرد مشخص می‌کند. در مقابل هر گویه یک مقیاس ۷ درجه ای از همیشه غلط (نمره ۱) تا همیشه صحیح (نمره ۷) قرار دارد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان