مقیاس سنجش کانرز- فرم معلم

مقیاس سنجش کانرز- فرم معلم

این پرسشنامه دارای ۳۸ سوال بوده و هدف آن تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعال توسط معلمان می باشد. مقیاس سنجش کانرز- فرم معلم دارای سه بعد رفتار کودک در کلاس، مشارکت و همکاری گروهی و نگرش به طرف مراجع قدرت می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان