هوش اجتماعی ترومسو

هوش اجتماعی ترومسو

به منظور بررسی اجتماعی می توان از پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو استفاده کرد. این پرسشنامه توسط سیلورا، مارتین یوسین و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است که حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد و از ۲۱ گویه تشکیل شده است. این پرسشنامه دارای ابعاد پردازش اطلاعات، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان