پرسشنامه امیدواری اشنایدر

پرسشنامه امیدواری اشنایدر

مقیاس ۱۲ عاملی امیدواری توسط اشنایدر ۱۹۹۱ برای سنین ۱۵ سال به بالا طراحی شده است و شامل دو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان