فرم کوتاه پرسشنامه تست شخصیتی مینه سوتا

فرم کوتاه پرسشنامه تست شخصیتی مینه سوتا

تست شخصیتی مینه سوتا اولین بار در سال ۱۹۴۳ منتشر شد که یکی از معتبرترین و بهترین تستهای شخصیتی به شمار می رود. سازندگان آزمون ” هاتاوی ” و ” مک کینلی ” هستند.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان